Neoddeliteľné uzávery sa nevyhnú ani našim nápojom

Neoddeliteľné uzávery sa nevyhnú ani našim nápojom

Na základe rozhodnutia Európskej únie budú od júla 2024 všetci výrobcovia povinní uvádzať na trh nápoje s neodnímateľnými uzávermi. V prípade nedodržania legislatívnej povinnosti by výrobcom mohli hroziť vysoké pokuty od štátu.

Funkčné vodozádržné opatrenia môžu pomôcť poškodenej krajine. Pre ich realizáciu je ale nutná súčinnosť všetkých zainteresovaných strán

Funkčné vodozádržné opatrenia môžu pomôcť poškodenej krajine. Pre ich realizáciu je ale nutná súčinnosť všetkých zainteresovaných strán

V Rajeckej doline sa uskutočnil už druhý ročník série workshopov venovaných vodozádržným opatreniam s názvom „Voda nás spája“, ktorých cieľom je predstaviť funkčné metódy zadržiavania vody pre rôzne typy krajiny. Takmer 150 účastníkov hlavne z radov odbornej verejnosti diskutovalo o možnostiach zmiernenia dopadov klimatických extrémov – dlhodobého sucha, prívalových zrážok a následnej erózie pôdy, a úbytku vody v krajine.

Zadržiavanie zrážkovej vody je riešením aj pre nedostupné terény či erózne ohrozené cesty

Zadržiavanie zrážkovej vody je riešením aj pre nedostupné terény či erózne ohrozené cesty

Udržať vodu v Rajeckej doline pomôžu aj pripravované mokrade. Aj keď sú Rajecká dolina a jej kopce považované za horskú oblasť, ročný úhrn zrážok je tu pomerne nízky. Trpí tiež veľkým medziročným kolísaním zrážok (za posledných osem rokov od 542 do 956 mm ročne), čo môže v suchých rokoch zapríčiňovať problém so zaistením dostatočného množstva vody na bezproblémový život divokých rastlín, aj zálievku pestovaných plodín, či bylín. O to dôležitejšia je správna kombinácia vodozádržných opatrení, ktoré pomôžu zachytiť každú kvapku vody.

Spoločnosť Kofola spúšťa plnenie nápojov do 100 % rPET vyrobeného iba zo slovenských zálohovaných fliaš

Spoločnosť Kofola spúšťa plnenie nápojov do 100 % rPET vyrobeného iba zo slovenských zálohovaných fliaš

Z fľaše do fľaše, z plechovky do plechovky. Tento hlavný cieľ, prečo Slovensko v roku 2022 zaviedlo zálohový systém na jednorazové nápojové obaly, sa podarilo medzi prvými naplniť spoločnosti Kofola. V týchto dňoch spustila vo svojom výrobnom závode v Kláštore pod Znievom plnenie minerálnej vody Kláštorná Kalcia do fliaš vyrobených iba z recyklovaných PET fliaš zo slovenského zálohového systému a stáva sa tak u nás pionierom v uzavretí cirkularity svojich obalov.

Aj drobné zmeny v obaloch ušetria stovky ton materiálu ročne

Aj drobné zmeny v obaloch ušetria stovky ton materiálu ročne

Nápojárska spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko prišla vlani s obalovými inováciami, vďaka ktorým znížila množstvo použitého PET materiálu o viac ako 1000 ton. Takisto zjednotila farebnosť fliaš pre ľahšiu recykláciu a u spotrebiteľov zožala úspech aj s vratnými sklenenými fľašami. Svojimi krokmi Kofola dokazuje, že udržateľnosť je nielen ekologicky, ale aj ekonomicky prínosná.

Kofola sa rozhodla podporiť startup, ktorý šetrí vodu

Kofola sa rozhodla podporiť startup, ktorý šetrí vodu

Spoločnosť Zahradní OLLA, ktorá vyrába v Krnove, kolíske Kofoly, keramické nádoby určené na šetrné a kontrolované zavlažovanie rastlín, nadviazala spoluprácu s Kofolou. Tá jej poskytla úver na rozvoj udržateľného podnikania.

Kľúčové pre udržanie vody v krajine je vrátiť ju do pôdy

Kľúčové pre udržanie vody v krajine je vrátiť ju do pôdy

Tohtoročné hydrologické sucho na Slovensku ukázalo, ako intenzívne a komplexne je potrebné riešiť ochranu vodných zdrojov. Od samotných prameňov, cez poľnohospodársku pôdu, hospodárske lesy až po zastavané územia. Nezisková organizácia Kvapka Rajeckej doliny, ktorej založenie iniciovala spoločnosť Kofola, sa snaží prepájať odborníkov, úradníkov, štátne a neziskové organizácie, ale aj lokálnych podnikateľov a jednotlivcov. Spoločnými silami chce v Rajeckej doline realizovať sériu vodozádržných opatrení, ktoré prispejú k prirodzenému kolobehu vody v krajine, zmiernia suchá a pomôžu aj k ochladeniu krajiny.

So zástupcami žilinského kraja a s odborníkmi na vodu sme podpísali memorandum o spolupráci pri riešení sucha v Rajeckej doline

So zástupcami žilinského kraja a s odborníkmi na vodu sme podpísali memorandum o spolupráci pri riešení sucha v Rajeckej doline

Na prírode Rajeckej doliny a zdraví krajiny v okolí našich vodných zdrojov nám veľmi záleží. Preto sme spoločne so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja a ďalšími organizáciami podpísali memorandum, v rámci ktorého chceme predchádzať suchu a realizovať vodozádržné opatrenia v povodí rieky Rajčanky. Práve toto miesto patrilo toto leto k tým najviac postihnutým.

Voda v Rajčanke opäť tečie

Voda v Rajčanke opäť tečie

Víkendové výdatné dažde na Slovensku prispeli k tomu, že sa koryto rieky opäť naplnilo vodou.

Extrémne sucho zasiahlo Rajeckú dolinu

Extrémne sucho zasiahlo Rajeckú dolinu

Spolu s odborníkmi mapujeme dianie na rieke Rajčanke.

CIRKULKA ZAČÍNA PÍSAŤ NOVÝ PRÍBEH

CIRKULKA ZAČÍNA PÍSAŤ NOVÝ PRÍBEH

Kofola v Rajeckej Lesnej spustila výrobu nealko nápojov vo vratnom skle aj pre maloobchod.

Kofola a Mattoni 1873 sa stanú spolumajiteľmi slovenského výrobcu preforiem na výrobu PET fliaš General Plastic.

Kofola a Mattoni 1873 sa stanú spolumajiteľmi slovenského výrobcu preforiem na výrobu PET fliaš General Plastic.

Novými majiteľmi tretinových podielov slovenského výrobcu preforiem na výrobu PET fliaš a zároveň recyklátora plastových fliaš, spoločnosti General Plastic, sa stanú spoločnosti Mattoni 1873 a Kofola. Obe spoločnosti podpísali zmluvu na odkúpenie podielu od doterajšieho majiteľa – spoločnosti GP Alliance. Tá si naďalej ponechá zvyšnú tretinu akcií. Transakcia bude zrealizovaná po schválení zo strany dotknutých súťažných úradov.

Načítať ďalšie