EKOfola

So zástupcami žilinského kraja a s odborníkmi na vodu sme podpísali memorandum o spolupráci pri riešení sucha v Rajeckej doline

04.10. 2022

Na prírode Rajeckej doliny a zdraví krajiny v okolí našich vodných zdrojov nám veľmi záleží. Preto sme spoločne so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja a ďalšími organizáciami podpísali memorandum, v rámci ktorého chceme predchádzať suchu a realizovať vodozádržné opatrenia v povodí rieky Rajčanky. Práve toto miesto patrilo toto leto k tým najviac postihnutým.

So zástupcami žilinského kraja a s odborníkmi na vodu sme podpísali memorandum o spolupráci pri riešení sucha v Rajeckej doline

Rok 2022 sa vyznačoval extrémnym znížením prietoku českých aj slovenských riek. Sucho sa nevyhlo ani slovenskej rieke Rajčanke, ktorá v lete 2022 patrila medzi najpostihnutejšie toky. Spoločne s odborníkmi sme preto prispeli k vzniku akčného plánu jednotlivých krokov, ktoré by mali prispieť k revitalizácii nielen okolia Rajčanky, ale aj celého územia Rajeckej doliny.

Memorandum o spolupráci podpísali okrem nášho náčelníka Jannisa Samarasa aj županka Erika Jurinová za Žilinský samosprávny kraj, Ladislav Židek za Občianske združenie Ekoenergia, ktoré sa dlhodobo venuje vodozádržným aktivitám na území BIOparku Drienová, ale aj Občianske združenie MVO Ľudia a voda zastúpené uznávaným odborníkom na riešenie vody, sucha a klimatických zmien, Michalom Kravčíkom. Spoločne budeme pracovať na pilotných riešeniach zadržiavania vody v povodí rieky Rajčanky. Súčasťou spolupráce budú aj pracovné stretnutia a konkrétne realizácie. 

Podpis memoranda

Žilinská županka Erika Jurinová považuje memorandum za známku toho, že si zainteresovaní uvedomujú vážnosť situácie. „V tejto situácii, ktorá nás čaká, to bude veľmi náročné. Ale keďže množstvo financií pôjde na zelenú ekonomiku, tak budeme môcť prefinancovať mnohé riešenia cez európske fondy,“ naznačila spôsob financovania prác Jurinová. Aj keď energetická kríza a s ňou spojený rast nákladov nás núti šetriť, do týchto projektov chceme aj naďalej investovať. 

„Je to jedna z mála vecí, ktoré sme doteraz neškrtli, aj keď šetríme, kde se dá. Tu sme zachovali rovnaké peniaze aj na budúci rok. Sú to stovky tisíc eur na začiatok,“ naznačil plány Jannis Samaras, náš generálny riaditeľ a dodal, že pod našimi krídlami vznikla aj nezisková organizácia, ktorá bude mať vodozádržné aktivity doslova v popise práce.

Prvé opatrenia na zadržiavanie vody sa už podarilo s expertmi realizovať v júli. Na jeseň zase pripravujeme realizáciu ďalších opatrení, ktoré by mali prispieť k tomu, aby voda z lesa neodtekala po utlačených cestách, ale zostávala tam, kde je potrebná. 

Suché obdobia podľa odborníkov nekončia, pravdepodobne nás čakajú aj v nasledujúcich rokoch. Je teda nevyhnutné pracovať spolu s odborníkmi na opatreniach, ktoré by nám pomohli v budúcnosti s predstihom odhadnúť potencionálne riziko nedostatku vody v krajine.