EKOfola

Extrémne sucho zasiahlo Rajeckú dolinu

26.07. 2022

Spolu s odborníkmi mapujeme dianie na rieke Rajčanke.

Extrémne sucho zasiahlo Rajeckú dolinu

Slovenský hydrometeorologický ústav každoročne vyhodnocuje stav sucha na Slovensku. Tento rok je vyhlásený ako hydrologické sucho. To bohužiaľ zapríčinilo úbytok vody v mnohých riekach – vyschnuté koryto sa nevyhlo ani rieke Rajčanke, ktorá preteká Rajeckou dolinou.

„Situácia, ktorá nastala doslova zo dňa na deň v Rajeckej doline, nás veľmi zasiahla. Spolu s hydrogeológmi, krajinárskymi špecialistami a ďalšími odborníkmi sme začali hneď zisťovať, čo sa v krajine stalo a ako môžeme rieke Rajčanke pomôcť," hovorí Jannis Samaras, generálny riaditeľ  Skupiny Kofola.

V spolupráci s odborníkmi sme v uplynulých dvoch dňoch zmapovali veľa kilometrov rieky. „Sucho ovplyvnilo Rajčanku hneď na niekoľkých miestach. Povrchová voda sa vnorila do sedimentu a chýba v koryte rieky v páse dlhom zhruba 1,5 km pri Rajeckej Lesnej. Rovnakým spôsobom to vyzeralo napríklad aj pod obcou Čičmany. Čo je ale dobrou správou, že v kontexte celého toku je stav rieky stále dobrý – od množstva vody až po biodiverzitu. Ak výdatne zaprší, tok (a s ním aj život vo vode) sa opäť obnoví,“ vysvetlil nám Miroslav Kubín, špecialista na revitalizáciu krajiny a obnovovanie prirodzených funkcií vodných tokov, s ktorým spolupracujeme na vodozádržných aktivitách v Rajeckej doline.

Sucho ovplyvnilo aj náš plytký monitorovací vrt, ktorý máme v doline v hĺbke necelých 6 metrov a využívame ho na pravidelné analýzy. Hĺbkové vrty, ktoré sa nachádzajú zhruba 100 m pod povrchom, nevykazujú žiadne kritické úbytky. „Priama súvislosť medzi hĺbkovými vrtmi, z ktorých čerpáme pramenitú vodu na výrobu nápojov, a povrchovou vodou, ktorá trpí aktuálnym suchom, nie je. Ide o vody s rôznym pôvodom. Obraz krajiny je ale výsledkom všetkých činností, ktoré sa v nej odohrávajú, a je nutná súčinnosť všetkých zainteresovaných strán. Rozhodli sme sa preto, že v najbližších dňoch znížime spotrebu vody v rámci výroby na nevyhnutné minimum,“ rozhodol náš náčelník Jannis Samaras. Obdobne motivujeme aj ďalšiu spoločnosť, ktorá v regióne pôsobí, a to Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK). 

Celkovému stavu krajiny nepomáha ani odlesňovanie alebo napríklad nešetrné odčerpávanie povrchových vôd. „Diskusiu sme preto zahájili aj so starostami priľahlých obcí. Tí prisľúbili apelovať na obyvateľov Rajeckej doliny, aby aj oni v týchto extrémne teplých dňoch šetrili s vodou a nevyužívali povrchové vody na obhospodarovanie svojich pozemkov. V otázke ochrany a záchrany prírody totiž spoločnými silami vždy zmôžeme viac,“ dodáva Jannis Samaras.

Už v minulosti sme iniciovali obdobné stretnutia odborníkov a miestnych a pripravujeme akčný plán jednotlivých krokov, ktoré by mali prispieť k revitalizácii Rajeckej doliny. Práve v spolupráci s Mirom Kubínom sme tu založili výskumnú stanicu na sledovanie množstva vody, ktorá odteká z krajiny po približovacích linkách. Na jeseň chystáme aj realizáciu prvých vodozádržných opatrení. Tak držme všetci palce, aby čo najskôr prišiel dážď!