Biznis

Skupina Kofola má za sebou úspešný druhý štvrťrok 2021. Otvorenie trhu aj správne načasovanie aktivít prispeli k výraznému rastu tržieb aj prevádzkového zisku EBITDA.

02.09. 2021

Skupina Kofola zverejnila výsledky hospodárenia za druhý štvrťrok tohto roku, v ktorom sa jej podarilo medziročne navýšiť tržby o 23 % a prevádzkový zisk EBITDA o 65 %. Hlavným dôvodom je predovšetkým výrazný júnový rast dopytu po otvorení trhu vrátane dôležitého segmentu gastronómie. Predaje podporilo aj počasie a voľnejší pohyb osôb na všetkých trhoch. Výsledkom sú historicky rekordné júnové predaje. A vzhľadom k následnému pozitívnemu vývoju letnej sezóny manažment Kofoly spresnil svoj odhad tohtoročného prevádzkového zisku EBITDA na rozmedzie 1,08 – 1,15 miliardy českých korún.

Skupina Kofola má za sebou úspešný druhý štvrťrok 2021. Otvorenie trhu aj správne načasovanie aktivít prispeli k výraznému rastu tržieb aj prevádzkového zisku EBITDA.

Takmer celých päť mesiacov tohto roku boli krčmy a reštaurácie zatvorené. Navyše bol na jar v Česku aj na Slovensku obmedzený pohyb obyvateľov medzi okresmi. To všetko výrazne obmedzilo predaje v segmente gastronómie a takisto dôležité impulzné nákupy nápojov. „Kým v prvom štvrťroku tohto roku sme predávali takmer výhradne v segmente retail, od začiatku júna rástol významne dopyt predovšetkým vďaka otvoreniu gastronómie. Trh bol konečne kompletný. Prialo nám aj dobré počasie, ktoré lákalo ľudí von, na výlety a dovolenky. V kombinácii s dobre pripravenými aktivitami a novinkami kľúčových značiek sme dosiahli veľmi dobrý výsledok,“ komentuje vývoj druhého štvrťroku Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola.

Medzi spomínané novinky na česko-slovenskom trhu patrili nový rad prémiových citrusových limonád Targa Florio, energetický nápoj Semtex Focus a tiež Rajec Bio. Výraznú podporu v podobe nových kampaní mali aj minerálna voda Kláštorná Kalcia, rad sirupov Jupí a samozrejme aj vlajková loď spoločnosti – Kofola, ktorá zahájila novú kampaň a uviedla na trh dva nové varianty so zníženým obsahom cukru.

S nábehom letných terás a otvorením turisticky atraktívnych miest prišlo tiež na čapované portfólio. „Po otvorení krčiem a reštaurácií bol návrat ich zákazníkov najskôr veľmi opatrný a chvíľu trval. Od druhej polovice júna však už začali podniky fungovať výrazne lepšie a to spôsobilo skokový rast dopytu po našich nápojoch na čele s čapovanou Kofolou. Záujem o celé portfólio bol taký veľký, že sú naše konečné júnové čísla za český a slovenský trh najlepšie v histórii firmy,“ hovorí k výsledkom Martin Pisklák, finančný riaditeľ Skupiny Kofola.

K dobrým výsledkom Skupiny Kofola prispel aj rast dopytu v Adriatickom regióne. „Aj v tomto regióne prišlo pred letom k uvoľneniu pandemických opatrení a zároveň sa doň začali vracať turisti z celej Európy, ktorí po vlaňajšej pauze chceli svoje dovolenky opäť tráviť v turisticky atraktívnych oblastiach Chorvátska a Slovinska. To sa samozrejme pozitívne prejavilo na predajoch našich značiek na čele s minerálnymi vodami Radenska a Studenac,“ dopĺňa Martin Pisklák.

Medzi dôležité novinky v tomto regióne patrí zahájenie strategickej spolupráce s najväčším výrobcom džúsov v regióne - spoločnosťou Fructal, a tiež plnenie chorvátskej značky pramenitej vody Studena do fliaš zo 100 % recyklovaného PET materiálu rPET. „Otázka, na ktorú celý nápojový priemysel hľadá odpoveď, je, ako nájsť rovnováhu medzi udržateľnosťou podnikania a jeho dopadom na životné prostredie. Teda ako vyrábať produkty, ktoré majú spotrebitelia radi, ich obaly budú čo najekologickejšie a zároveň zachovajú kvalitu produktu a komfort pre spotrebiteľa. rPET je pre nás dobrým príkladom, ako sa dá odpad pretvoriť na cenný materiál a tak uzatvoriť cirkulárny kruh. Vďaka rPETu nielenže šetríme primárnu surovinu, ale navyše vďaka nemu máme 90 % úsporu CO2. Každej novej fľaši tak vdychujeme život s nižším dopadom na životné prostredie," hovorí Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola. Od roku 2019 tento materiál využíva slovenská minerálna voda Kláštorná Kalcia. Tú v roku 2020 nasledovala slovinská minerálna voda Radenska Naturelle.

Pozitívny vývoj roku umožňuje spresniť celkový výsledok EBITDA

Dobré výsledky druhého štvrťroku tak vykompenzovali medziročné poklesy v štvrťroku prvom, ktoré boli spôsobené zatvorením segmentu gastronómie a tiež obmedzením cestovania. Tržby za prvých šesť mesiacov roku sú tak o viac ako 7 % vyššie ako v roku 2020, EBITDA je vyššia o takmer 35 %. Na predajne veľmi silný jún potom navyše nadviazala letná sezóna. „Aj tohtoročný júl a august sa zaradia medzi naše najúspešnejšie mesiace. Využili sme prítomnosť domácich turistov v Česku a na Slovensku, rovnako ako turistov z celej Európy, ktorí sa vrátili na dovolenky do Chorvátska a Slovinska,“ popisuje Martin Pisklák.

„Doterajší vývoj tržieb a naša finančná disciplína od začiatku roku nám umožňujú spresniť naše odhady finálneho výsledku ukazovateľa EBITDA za rok 2021 na rozmedzie 1,08 až 1,15 miliardy českých korún,“ dopĺňa Martin Pisklák, finančný riaditeľ Skupiny Kofola. Doterajší odhad sa pohyboval v rozmedzí 1,03 – 1,15 miliardy českých korún.