Biznis

Kofole sa v minulom roku darilo. Prevádzkový zisk EBITDA vo výške 43,9 mil. € prekročil očakávania a vrátil sa na úroveň pred pandémiou.

15.02. 2022

Za účelom posilnenia rozvojových aktivít zvažuje manažment firmy predaj takmer 5 % akcií.

Kofole sa v minulom roku darilo. Prevádzkový zisk EBITDA vo výške 43,9 mil. € prekročil očakávania a vrátil sa na úroveň pred pandémiou.

Skupina Kofola zvládla druhý rok výrazne ovplyvnený pandémiou Covid-19 s veľmi dobrým ekonomickým výsledkom. Aj napriek značným obmedzeniam na trhu, predovšetkým v jeho prvej polovici, vzrástli tržby Skupiny medziročne o 7,5 % na výsledných 6,636 miliárd CZK, teda 258,8 milióna €.  Hodnota prevádzkového zisku EBITDA za rok 2021 dosiahla podľa predbežných hospodárskych výsledkov 1,125 miliardy  CZK, teda 43,9 miliónov €, čo znamená medziročný nárast o takmer 100 miliónov CZK (takmer 4 milióny €) a prekročenie hranice odhadu, ktorý bol v rozmedzí 1,080 – 1,120 miliardy CZK. Vzhľadom k plánovaným investíciám a novým rozvojovým aktivitám firmy Skupina zvažuje predaj 4,87 % akcií Kofoly, ktoré momentálne drží dcérska spoločnosť RADENSKA.

„Máme za sebou druhý rok výrazne ovplyvnený pandémiou Covid-19, ktorý sa nám podarilo úspešne zvládnuť. V praxi to znamenalo opäť flexibilne reagovať na situáciu na trhu. Až do mája bol pre nás dôležitý gastronomický trh v Česku a na Slovensku zatvorený, limitované boli aj impulzné predaje vďaka obmedzeniam v cestovaní. Využili sme však skúsenosti z predchádzajúceho roku a naše aktivity prispôsobili situácii. Boli sme odvážni a úspešní s novinkami, dobre pripravení na leto na domácich trhoch aj v Adriatickom regióne, kam sa v lete vrátili turisti z celej Európy. A dobre sme hospodárili s nevyhnutnou nákladovou disciplínou,“ hodnotí úspešný rok Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola. 

„V roku 2021 sme počítali s celoročným rastom tržieb vo výške 5 % a ukazovateľom čistého zadlženia vo vzťahu k EBITDA pod 3,5. Sme radi, že sme prekonali všetky ciele. Tržby narástli o 7,5 % a dosiahnutý prevádzkový zisk EBITDA vo výške 1,125 miliardy českých korún, teda 43,9 milióna eur, je nad hornou hranicou posledného odhadu. Ukazovateľ čistého zadlženia sme tiež s rezervou splnili, konečný výsledok je 3,1. Na rok 2022 plánujeme prevádzkový zisk EBITDA v rozmedzí 1,080 – 1,200 miliardy českých korún a dvojciferný rast tržieb,“ dopĺňa Martin Pisklák, finanční riaditeľ skupiny Kofola.

Za účelom ďalších investícií do rozvoja zvažuje manažment predaj 4,87 % akcií Kofoly

Ani druhý covidový rok nezastavil rozvojové plány Kofoly do budúcnosti. V decembri spoločnosť oznámila, že sa stane spolumajiteľom slovenského recyklátora plastových fliaš a výrobcu preforiem na výrobu PET fliaš, spoločnosti General Plastic, kde bude mať tretinový podiel. Transakcia ešte podlieha schváleniu zo strany dotknutých súťažných úradov. Táto akvizícia súvisí s dlhodobým cieľom Kofoly v oblasti udržateľného podnikania s obalmi, kde je jej snahou dosiahnuť cirkularitu ako u PET fliaš a plechoviek, tak aj sklenených fliaš.

„Nové menšie projekty vlani dostali svoju platformu v podobe Kofola Inkubátora. V ňom budeme združovať projekty start-up charakteru a tie, ktoré posilňujú udržateľnosť nášho podnikania. Je to napríklad Cirkulka, ktorá vracia systém vratných sklenených fliaš na nealko nápoje do obchodov, F. H. Prager so svojimi remeselnými cidermi alebo investícia do esport tímu Brute, ktorý sa stal súčasťou SEMTEX REPUBLIC. A hľadáme ďalšie projekty, ktoré majú potenciál rozvíjať naše podnikanie novými smermi,“ hovorí Jannis Samaras.

Na financovanie týchto nových rozvojových aktivít, zaisťujúcich budúci úspech na trhu, zvažuje manažment Kofoly využiť prostriedky z predaja časti akcií spoločnosti.  „Zvažujeme predaj až 1 084 851 akcií Kofoly, tzn. 4,87 % základného kapitálu Kofoly, držaných našou dcérskou spoločnosťou RADENSKA d.o.o. Rozhodnutie o takomto predaji a jeho načasovanie zatiaľ nebolo prijaté. V prípade realizácie predaja by bol výťažok použitý na financovanie rastových príležitostí a na ďalšie skupinové účely,“ popisuje finančný riaditeľ Martin Pisklák.