Biznis

Kofola hlási úspešný štvrťrok, má našliapnuté na splnenie ročných cieľov

15.05. 2019

Skupina Kofola odštartovala tento rok výborne a v prvom kvartáli tohto roka navýšila všetky kľúčové hospodárske ukazovatele. Tržby skupiny stúpli o 7,6%, hodnota ukazovateľa EBITDA vzrástla o 12,2%, prevádzkový výsledok hospodárenia o 9,9%. Za pozitívnym výsledkom stojí predovšetkým rast na československom trhu v strategických kanáloch Gastro a Impuls a nadštandardný výkon v adriatickom regióne. V prvom kvartáli skupina Kofola predala poľskú spoločnosť Hoop Polska, čo umožňuje investovať čas a sústrediť energiu na rozvoj rastových trhov a aktivít.

Kofola hlási úspešný štvrťrok, má našliapnuté na splnenie ročných cieľov

Jannis Samaras, generálny riaditeľ skupiny, k hospodárskemu výsledku hovorí: „Máme skvelé čísla, a to najmä vďaka nášmu sústredeniu sa na rozvoj biznisu v Gastre a Impulse, ktorých podiel na celkových tržbách k našej spokojnosti neustále rastie. Veľmi nás potešilo, že nárast všetkých kľúčových ukazovateľov sme dosiahli aj napriek tomu, že v prvom kvartáli v porovnaní s minulým rokom panovalo horšie počasie a navyše jeden z predajných vrcholov, Veľká noc, tento rok pripadol až na apríl. Z výborného výsledku v prvom kvartáli súdime, že máme dobre našliapnuté splniť aj celoročné ciele."

Československý trh vygeneroval v prvom kvartáli výnosy medziročne vyššie o 4,1%. V segmente HoReCa Kofola v ČeskoSlovensku v prvom kvartáli zaznamenala rekordný trhový podiel, na Slovensku prvýkrát prekonala hranicu 40%, čomu výrazne prispela čapovaná Kofola. Medzi ďalšie dôležité správy zo slovenského trhu patrí popri rastúcich tržbách aj začiatok predaja a spustenie marketingovej kampane pre prírodnú minerálnu vodu Kláštorná Kalcia s vysokým obsahom vápnika a horčíka.

Adriatický región opäť priniesol pozitívny výsledok, keď skupina na tomto trhu dosiahla dvojciferný rast tržieb. Za rastom vo výške 12,5% stojí predovšetkým predaj minerálnej vody Radenska, ktorá tento rok oslávi úctyhodné 150 ročné výročie, ale tiež chorvátske minerálne vody Lipički Studenac.

Oba vyššie spomínané regióny, československý a adriatický, vygenerovali 87,3% celkových tržieb skupiny.

EBITDA skupiny vzrástli o 497 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 12,2%. Československý trh a adriatický región sa dohromady môžu pýšiť ukazovateľom EBITDA vyšším o 17,5%.

Vedľa pozitívneho hospodárskeho výsledku je ďalšou kľúčovou správou prvého kvartálu skutočnosť, že skupina Kofola v marci dokončila predaj firmy Hoop Polska. Po novom spoločnosť Hoop Polska vlastní poľská ZMB Capital, vyrábajúca vodu Ustronianka. Súčasťou transakcie bol výrobný závod v Kutni, práva k ochranným značkám, zamestnanci i distribučná sieť. Skupina Kofola tak prvýkrát reportuje svoje výsledky z pokračujúceho biznisu, tzn. bez započítania hospodárenia spoločnosti HOOP Polska, ktorá ale bola do 18. marca 2019 súčasťou skupiny a konsolidovaná.

Na základe vynikajúcich výsledkov roka 2018 predstavenstvo spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko odporučilo valnému zhromaždeniu, aby za rok 2018 schválilo dividendu vo výške 13,50 Kč na 1 akciu pred zdanením, čo predstavuje dividendový výnos 4,5%. Valné zhromaždenie je zvolané na 5. júna 2019.

V tisíckach EUR

3M2019*

3M2018*

Zmena

19*/18*

Zmena 19*/18*

Tržby

50 045

46 500

3 545

7,6%

Prevádzkový zisk

-464

-515

51

9,9%

EBITDA

4 582

4 085

497

12,2%

* * Výsledky sú očistené o jednorazové transakcie a prepočítané kurzom trojmesačného obdobia

končiaceho 31. 3. 2019

   

* * Výsledky sú očistené o jednorazové transakcie a prepočítané kurzom trojmesačného obdobia končiaceho 31. 3. 2019Pozn.
Uvedené čísla sú z pokračujúcich činností, tzn. bez Hoop Polska.