EKOfola

Kofola a Mattoni 1873 sa stanú spolumajiteľmi slovenského výrobcu preforiem na výrobu PET fliaš General Plastic.

03.12. 2021

Novými majiteľmi tretinových podielov slovenského výrobcu preforiem na výrobu PET fliaš a zároveň recyklátora plastových fliaš, spoločnosti General Plastic, sa stanú spoločnosti Mattoni 1873 a Kofola. Obe spoločnosti podpísali zmluvu na odkúpenie podielu od doterajšieho majiteľa – spoločnosti GP Alliance. Tá si naďalej ponechá zvyšnú tretinu akcií. Transakcia bude zrealizovaná po schválení zo strany dotknutých súťažných úradov.

Kofola a Mattoni 1873 sa stanú spolumajiteľmi slovenského výrobcu preforiem na výrobu PET fliaš General Plastic.

Spoločnosť General Plastic, a.s., sídliaca v Kolárove, je výrobcom horúco-pranej PET vločky a PET preforiem na Slovensku. Recykluje aj použité PET fľaše a recyklovaný produkt využíva pri výrobe PET preforiem. Doteraz bola jediným majiteľom firma GP Alliance, s.r.o. Podpisom zmlúv sa majiteľmi stanú aj Mattoni 1873 a Kofola. V súvislosti s ich vstupom sú plánované investície do ďalšieho rozvoja podniku.

„Som veľmi rád, že podpisom zmlúv boli zavŕšené rokovania o vstupe dvoch významných stredoeurópskych výrobcov nápojov do našej spoločnosti. Tí sa zároveň stanú spoluinvestormi do ďalšieho rozvoja podniku v čase rastúceho záujmu o používanie recyklovaných materiálov,“ hovorí k vstupu nových spolumajiteľov do spoločnosti František Doležal, generálny riaditeľ spoločnosti General Plastic.

V nasledujúcich troch rokoch spoločnosť plánuje investovať rádovo milióny EUR do výstavby nových technológií, súvisiacich s trendom udržateľného hospodárenia s PET obalmi.

„V Mattoni 1873 sa už mnoho rokov snažíme dosiahnuť úplnú cirkularitu obalových materiálov v každej krajine, kde pôsobíme. Som preto rád, že na Slovensku sa teraz staneme súčasťou zavádzania zálohového systému na PET fľaše a plechovky. Investícia do spoločnosti General Plastic pomôže zaistiť skutočnú recykláciu PET fliaš vyzbieraných zálohovým systémom a lokálne tak uzavrie materiálový tok. Je teda pre našu spoločnosť len prirodzeným krokom, ktorý nám umožní úplnú cirkularitu dosiahnuť,“ hovorí Alessandro Pasquale, generálny riaditeľ Mattoni 1873.

„Zavedením zálohového systému na PET fľaše a plechovky robí Slovensko veľký krok k udržateľnosti v oblasti hospodárenia s týmito obalmi. Zaradí sa medzi vybrané krajiny Európy, ktoré už tento systém majú. My sa na jeho zavedení aktívne podieľame a podporujeme ho. Majetkový vstup do podniku General Plastic na tieto aktivity prirodzene nadväzuje. PET fľaše, ktoré sa na Slovensku vyzbierajú, sa tu aj zrecyklujú a Slovensko tak bude v tejto oblasti z veľkej časti sebestačné,“ komentuje vstup do spoločného podniku Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola.

Majetkový vstup spoločností Kofola a Mattoni 1873 teraz podlieha schváleniu dotknutých súťažných úradov.