Biznis

Prvý štvrťrok 2022 bol pre Skupinu Kofola v znamení výrazného medziročného rastu tržieb

01.06. 2022

Ukončenie pandemických opatrení a otvorenie trhu pomohlo Skupine Kofola k výraznému, 30 % medziročnému rastu tržieb v prvom štvrťroku 2022 až na úroveň 1,506 miliardy CZK (61 mil. EUR). Pozitívna je skutočnosť, že tento trend sa drží od začiatku roku a je stabilný. Tržby dokonca dosahujú a vo vybraných segmentoch aj prekračujú predcovidové predaje v roku 2019. Výrazný rast nákladov Skupina kompenzovala finančnou disciplínou a čiastočným zdražením, ktoré jej zaistilo pokračovanie v plnení tohtoročných finančných plánov. Na základe doterajšieho vývoja roku manažment Kofoly potvrdil svoj pôvodný odhad tohtoročného prevádzkového zisku EBITDA v rozmedzí 1,080 – 1,200 miliardy CZK.

Prvý štvrťrok 2022 bol pre Skupinu Kofola v znamení výrazného medziročného rastu tržieb

„Do roku 2022 sme vstúpili s odhodlaním maximálne využiť otvorenie trhu a zrušenie dlhodobých obmedzení spôsobených pandémiou Covidu-19. Na túto chvíľu sme sa pripravili aj množstvom aktivít pre jednotlivé značky a obchodné kanály. Predaje boli od začiatku roku veľmi dobré, zlepšovali sa a marec bol dokonca v ČeskoSlovensku náš najlepší v histórii. Obchodný úspech bol z druhej strany ovplyvnený výrazným rastom nákladov. Ten zvládame kompenzovať finančnou disciplínou aj nevyhnutným zdražením. Vojna na Ukrajine nás zase v prvom rade zasiahla ľudsky a rovnako ako veľká časť spoločnosti, aj my sme pomáhali a pomáhame. Z pohľadu hospodárenia pre nás táto situácia znamená zachovať si naďalej obozretnosť na nákladovej stránke a zaistiť si do budúcnosti dostatok surovín pre výrobu,“ komentuje výsledky prvého kvartálu Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola.

Na medziročnom raste tržieb sa podieľali všetky časti Skupiny. „Otvorenie trhu prospelo v Česku i na Slovensku ako predaju nápojov, tak aj predajom produktov Voňavé a Čerstvé, teda spoločnostiam LEROS a UGO. Rovnako aj otvorenie reštaurácií v regióne Adriatic pomohlo dosiahnuť rast v tomto regióne. Za pozitívnym štartom tohto roku ale nie je len znovu otvorený trh. Podieľa sa na ňom aj uvedenie celého radu noviniek, ktoré ako vždy sledujú aktuálne trendy na trhu alebo podporujú dlhodobú stratégiu firmy,“ dodáva k výsledkom prvého štvrťroku Martin Pisklák, finančný riaditeľ Skupiny Kofola.  

Jedným z trendov, ktorý je v segmente sladených nápojov výrazný, je znižovanie obsahu cukru. Na to Skupina reagovala dvomi novinkami. Jednak znížením obsahu cukru v ochutenej Kofole radu MenejViac, ktorá teraz obsahuje o 30 % menej cukru, tak aj novou verziou Royal Crown Coly No Sugar, ktorá je úplne bez cukru. Na trend rastúceho dopytu po funkčných vodách potom reaguje nový rad Semtex Street Water. Špeciálnu prípravu na túto sezónu zase majú za sebou dve minerálne vody, ktoré sa stali súčasťou portfólia Skupiny Kofola na jar 2020 - Korunní a Ondrášovka. Obe prešli výraznou zmenou dizajnu a ekomoduláciou fliaš, pri ktorej sa kvôli lepšej recyklácii zjednotila ich farba. Korunní navyše významne investovala do novej výrobnej linky a odľahčenia fľaše, čo prinesie úsporu 243 ton plastu ročne. Ondrášovka potom zahájila svoju novú éru úplne novou marketingovou kampaňou, v ktorej kladie dôraz na krásne prostredie Nízkeho Jeseníka, z ktorého pochádza, rovnako ako na dlhú históriu siahajúcu až do 13. storočia. Ondrášovka je tak jednou z najstarších minerálnych vôd v Česku.

Dlhodobým cieľom firmy je cirkularita sklenených fliaš, PET fliaš aj plechoviek

Dôležité novinky sa uskutočnili v oblasti udržateľnosti obalov. Prvým a revolučným krokom tohto roku bolo zavedenie zálohového systému na PET fľaše a plechovky na Slovensku, na ktorom sa Kofola výrazne podieľala a podieľa. Pripraviť sa naň bola jedna z náročných logistických úloh. „Slovensko urobilo významný krok pre ekológiu. Sme radi, že sme jeho súčasťou. Na Slovensku máme dva výrobné závody a sme tam jednotka na trhu. Priblížili sme sa tak zase bližšie k nášmu cieľu byť do roku 2030 zero waste,“ popisuje Jannis Samaras. O zavedenie zálohového systému na PET fľaše a plechovky sa Kofola usiluje aj v Česku, kde je zakladajúcim aktívnym členom Iniciativy pro zálohování, ktorá spája snahy piatich významných nápojárskych firiem v tejto oblasti.

Ďalším praktickým krokom smerom k cirkularite obalov bolo koncom marca zahájenie plnenia nápojov do vratných sklenených litrových fliaš, ktoré Kofola pomenovala Cirkulka. „Vratné sklo patrí z pohľadu uhlíkovej stopy medzi najlepšie typy obalov. Preto sme viac ako dva roky pracovali na Cirkulke a som veľmi rád, že sa od konca marca začala objavovať v prvých obchodoch na Slovensku aj v Česku,“ dodáva Jannis Samaras. Cirkulka je na Slovensku v celej sieti obchodného reťazca Tesco, v Česku zatiaľ v jeho vybraných obchodoch a ponúka  ju tiež internetový predajca Rohlik.cz. Vo vratných sklenených fľašiach sú dostupné nápoje Kofola Original, Vinea biela a Rajec nesýtený.

Plán pre tento rok počíta s dvojciferným rastom tržieb aj rastom EBITDA

„Náš cieľ pre rok 2022 zostáva nezmenený. Prevádzkový zisk EBITDA v rozmedzí 1,080 – 1,200 miliardy CZK, dvojciferný rast tržieb a zadlženosť okolo trojnásobku EBITDA. Prvých päť mesiacov tohto roku bolo pre nás napriek makroekonomickej a politickej situácii veľmi vydarených,“ hovorí k plánom Martin Pisklák, finančný riaditeľ skupiny Kofola.