Biznis

Na nápojovom trhu došlo k poklesu spotreby. Kofole sa napriek tomu darí udržať si plán EBITDA pre rok 2023

31.08. 2023

Kofola ČeskoSlovensko zverejnila svoje hospodárske výsledky za 2. štvrťrok. Zisková marža sa začína blížiť k predpandemickej úrovni. Napriek poklesu objemu predaných litrov vykazuje za prvý polrok EBITDU vo výške 581 mil. Kč, teda 24 529 tis. EUR. Novinky uvedené na všetkých trhoch si získali srdcia spotrebiteľov. Čerstvá divízia UGO pokračuje v rastovom trende, v 2. štvrťroku sa dokonca prehupla do čiernych čísel na úrovni celkového výsledku hospodárenia.

Na nápojovom trhu došlo k poklesu spotreby. Kofole sa napriek tomu darí udržať si plán EBITDA pre rok 2023

Aj keď nápojový trh je dlhodobo pod tlakom poklesu spotreby, letná sezóna je pre nápojárov spravidla kľúčová. Skupina Kofola sa vďaka strategickému riadeniu a ideálnej diverzifikácii portfólia dostala v prvej polovici roka 2023 na celkové tržby vo výške 4 053 mil. Kč, teda 171 077 tis. EUR.

K dosiahnutým výnosom pozitívne prispeli nové produkty, ktoré Kofola uviedla na trh. Išlo hlavne o beztaurínový energetický nápoj Semtex Extrem, toniky so sicílskymi ingredienciami Targa Florio alebo Jupík nanuky, ktoré firma začala vyrábať v spolupráci so spoločnosťou Bidfood.

„Sezóna je z nášho pohľadu mierne za očakávaniami. Po trojročnom období kríz sa pomaly zase vraciame k normálu a stabilite, na ktorú sme boli zvyknutí. V roku 2019 sme sa pohybovali s EBITDA maržou na úrovni 20 %, aktuálne sme stále pod touto hranicou. Naším jasným cieľom je vrátiť sa na predkrízovú úroveň,“ hovorí Daniel Buryš, generálny riaditeľ Kofoly v Česku a na Slovensku.

Slovinsko a Chorvátsko sa stretlo s rovnakými trendami – predaje Kofoly v Adriatiku boli v 2. štvrťroku mierne pod očakávaniami. „Spotrebu ovplyvňovali nielen ekonomické faktory, ale aj daždivé počasie,“ sumarizuje Marián Šefčovič, generálny riaditeľ Radenska Adriatic. V júli firma na Jadrane zápolila s veľmi náročným počasím, s mnohými búrkami a orkánovým vetrom, čo si vyžiadalo aj materiálne škody v oboch jej výrobných závodoch v Radenci a Lipiku. Na výrobu však živelné pohromy nemali vplyv. „Sme hrdí na výsledky našich noviniek – u spotrebiteľov zabodovali, hlavne funkčné vody Radenska FunctionALL. Vďaka stabilizovanej cene energií a optimalizácii nákladov sme stále na dobrej ceste k naplneniu plánovaného ročného výsledku EBITDA,“ potvrdzuje Marián Šefčovič.

V rámci skupiny Kofola sa nad očakávania darilo čerstvej divízii UGO. Segment reštaurácií s rýchlym občerstvením (QSR) prekonal predpokladané tržby. „V porovnaní s minulým rokom sme ich navýšili o 22 %. Pomohla nám optimalizácia portfólia a vernostný program. Vďaka nemu sa nám podarilo získať viac nových zákazníkov. Vysoká kvalita služieb zase prispela k zvýšeniu frekvencie návštev,“ hodnotí Marek Farník, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti. „Vďaka vyšším tržbám, lepšej produktivite, či nižším cenám energií dosiahlo UGO v 2. štvrťroku dokonca čistý zisk, z čoho máme obrovskú radosť a veríme, že v nastúpenom trende budeme pokračovať aj naďalej,“ uzatvára Marek Farník.

S ohľadom na doterajší dobrý hospodársky výsledok sa manažment Kofoly rozhodol navrhnúť valnému zhromaždeniu výplatu dividendy z roku 2022 vo výške 13,50 Kč na akciu pred zdanením. Valné zhromaždenie bude prebiehať per rollam, teda písomne. Podrobnosti o hlasovaní, ktoré sa uskutoční od 4. do 19. septembra, zverejní Kofola 4. septembra 2023. Ak valné zhromaždenie dividendu schváli, rozhodujúci deň pre nárok na dividendu bude 29. septembra 2023.