Biznis

Kofola ukončila minulý rok nad očakávania. Ročný ukazovateľ prevádzkového zisku EBITDA prekročil jednu miliardu českých korún.

08.02. 2021

Aj napriek značným obmedzeniam na trhu v posledných mesiacoch roku z dôvodu koronavírusovej pandémie uzatvorila Skupina Kofola rok 2020 mierne nad očakávania. Hodnota ukazovateľa EBITDA za rok 2020 dosiahla podľa predbežných hospodárskych výsledkov 1,03 miliardy Kč (39 mil. EUR). Celoročné tržby klesli v porovnaní s minulým rokom o 3,7 %. Za relatívne nízkym poklesom tržieb je aj úspešná akvizícia českých minerálnych vôd Ondrášovka a Korunní, ktoré prispeli k rastu podielu na retailovom trhu.

Kofola ukončila minulý rok nad očakávania. Ročný ukazovateľ prevádzkového zisku EBITDA prekročil jednu miliardu českých korún.

„Ešte pred koncom roku sme odhadovali výsledok ukazovateľa EBITDA v rozmedzí 950 miliónov až jedna miliarda korún (35.9 – 37.8 mil EUR). To, že sme rok uzatvorili lepšie, je výsledkom využitia krátkeho uvoľnenia na začiatku decembra, dobrej kondície pracovného kapitálu a našej veľkej nákladovej disciplíny na konci roku,” hodnotí úspech Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola. 

Štvrtý kvartál znamenal pre Skupinu Kofola medziročne pokles tržieb o necelých 12 % a ukazovateľ EBITDA bol nižší o 140 miliónov korún (5.2 mil EUR). Celkové výsledky roku 2020 sú nad očakávania.

Za výsledkom stojí veľká flexibilita v riadení firmy v čase výrazného obmedzenia trhu z dôvodu koronavírusových opatrení, prispôsobenie marketingových a obchodných aktivít značiek danej situácii, aj zodpovedajúce nákladové opatrenia. Vlani tiež Kofola obohatila svoje portfólio o tradičné české minerálne vody Ondrášovku a Korunní, vďaka ktorým navýšila svoj podiel na retailovom trhu.

“Pandémia koronavírusu nám spôsobila stratu na úrovni EBITDA približne 280 miliónov korún (10.6 mil EUR), ktorú sa nám podarilo významne kompenzovať dobrým výsledkom v letných mesiacoch, a tiež výsledkom z Ondrášovky a Korunní. Celkovo sme tak v porovnaní s rokom 2019 stratili na ukazovateli EBITDA necelých 90 miliónov korún (3.4 mil EUR),” dopĺňa Samaras.

Z pohľadu jednotlivých oblastí podnikania sa vlaňajšie obmedzenia najviac dotkli segmentu gastronómie. Obmedzenie mobility a zatvorenie väčšiny prevádzok v nákupných centrách, čo znížilo ich návštevnosť, mali negatívny dopad na vývoj tržieb značky UGO. Naopak rast tržieb aj v období pandémie zaznamenal tradičný československý výrobca bylinných zmesí LEROS. Celkovo sa tak vlani ukázala sila portfólia značiek skupiny, ktorá v kombinácii s flexibilitou ich riadenia prispela k uspokojivému výsledku.

Pre rok 2021 má Kofola jednoznačný cieľ. Zvýšiť ukazovateľ EBITDA do rozmedzia 1 000 – 1 150 miliónov českých korún (39.0 – 43.5 mi EUR). „Očakávame, že rok 2021 bude rovnako ako rok 2020 plný obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Musíme byť preto opäť flexibilní. Na rozdiel od roku 2020 sme ale pripravení oveľa lepšie. Máme už skúsenosť s lockdownom, upravili sme štruktúru nákladov a očakávame synergie z integrácie Ondrášovky a Korunní. Znížime aj zadlženosť tým, že sa uskromníme v investíciách," uzatvára Martin Pisklák, finančný riaditeľ Skupiny Kofola.

Zverejnené údaje o hospodárení Skupiny Kofola sú upravené o jednorazové položky. Sú to predbežné výsledky konsolidácie, ktoré budú podliehať finančnému auditu a môžu sa meniť.