Ďakujeme vám...

Naozaj nás teší, že vidíte v Kofole silného partnera. Dokazujú to stovky žiadostí o partnerstvo a sponzoring, ktoré nám mesačne pristávajú v e-maili. Bohužiaľ, nie je v našich silách podporiť všetky projekty, aj keď by si to zaslúžili. Vopred preto ďakujeme za pochopenie v prípade, že sa práve váš projekt nedočká našej podpory.

Radi podporujeme

Sme Kofoláci – snažíme sa na svet dívať osobitým pohľadom a vieme sa nadchnúť pre skutočne originálne alebo netradičné akcie a eventy.

Myslíme na životné prostredie a radi podporujeme osvetové projekty s cieľom chrániť našu prírodu.

Fandíme zdravému životnému štýlu a máme radosť, keď vidíme, že deti a dospelí športujú, vzdelávajú sa a svoj voľný čas využívajú naplno. Takéto projekty nám dávajú zmysel a chceme ich podporovať. Ak podobný projekt chystáte, napíšte nám a možno práve vás podporíme našimi nápojmi.

Napíšte nám!

Ak s nami chcete spolupracovať, ozvite sa nám prostredníctvom tohto formulára a napíšte, čo presne chystáte. Vašu žiadosť prejdeme a do 14 dní sa vám ozveme.

Kontaktný formulár

Žiadosť

Vložiť hlavnú prílohu
Maximálna veľkosť súboru je 30 MB.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Kofola a.s., IČO: 27767680, Za Drahou 165/1, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: [email protected], resp. jsou dostupné na: https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.