Biznis

Výročná správa Kofoly potvrdila veľmi dobrý výsledok minulého roku s prevádzkovým ziskom EBITDA vo výške takmer 44 milióna EUR

12.04. 2022

Skupina Kofola vo svojej tohtoročnej výročnej správe potvrdila vo februári zverejnené veľmi dobré predbežné výsledky. Aj druhý rok výrazne ovplyvnený pandémiou Covid-19 Skupina zvládla a to s prevádzkovým ziskom EBITDA vo výške 1,128 miliardy CZK (43,99 mil. EUR), čo znamená medziročný nárast o takmer 100 miliónov CZK (3,816 mil EUR) a prekročenie hranice odhadu, ktorý bol v rozmedzí 1,080 – 1,120 miliardy CZK. Takúto hodnotu dosiahol prevádzkový zisk prvýkrát v histórii. Aj napriek značným obmedzeniam na trhu, predovšetkým v jeho prvej polovici, vzrástli tržby Skupiny medziročne o 7,5 % na výsledných 6,636 miliardy CZK (258,772 mil. EUR).

Výročná správa Kofoly potvrdila veľmi dobrý výsledok minulého roku s prevádzkovým ziskom EBITDA vo výške takmer 44 milióna EUR

„Keď sa vlani koncom mája prvýkrát otvárali kvôli Covidu dovtedy zatvorené gastro prevádzky, vedeli sme, že musíme zvládnuť letnú sezónu mimoriadne dobre, aby sme dosiahli naše stanovené ciele. Boli sme na ňu ako v Česku a na Slovensku, tak aj v regióne Adriatic dobre pripravení. Rekordná hlavná sezóna na domácich trhoch a návrat turistov z celej Európy na dovolenku do Chorvátska a Slovinska nám potom pomohli k veľmi dobrým číslam. Oplatila sa nám aj odvaha s uvedením noviniek, ktoré prekonali naše plány, a celoročná nákladová disciplína. To všetko nás doviedlo k historicky najvyššej hodnote prevádzkového zisku EBITDA,“ hodnotí úspešný rok Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola.

Domáci trh v znamení tradičných značiek, noviniek a Kofola Inkubátora

„Na domácich trhoch sa nám vlani podarilo uspieť ako s tradičným portfóliom, na ktorého čele stojí Kofola, tak s novinkami alebo novými projektami. Tým sa nám podarilo kompenzovať mierne klesajúci trh nealkoholických nápojov,“ hovorí Daniel Buryš, generálny riaditeľ spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko. Výsledkami nad očakávania príjemne prekvapila nová prémiová limonáda Targa Florio, darilo sa ale napríklad aj  Kláštornej Kalcia a tradične silnému Rajcu, do ktorého portfólia pribudol nový rad BIO. Podarilo sa tiež dokončiť integráciu nových minerálnych vôd v portfóliu – Korunní a Ondrášovky, ktoré pod Kofolou teraz začínajú novú éru.

„Dôležitým krokom do budúcnosti je pre nás otvorenie novej platformy v podobe kofoláckeho Inkubátora. Ten podporuje projekty so start-up charakterom. Teraz sú v ňom F. H. Prager so svojimi remeselnými cidermi alebo napríklad esport tím Brute, ktorý sa stal súčasťou komunikácie v rámci SEMTEX REPUBLIC a prináša nový štýl marketingu značky. Hľadáme ďalšie projekty, ktoré majú do budúcnosti potenciál rozvíjať naše podnikanie novými smermi,“ popisuje Daniel Buryš.

Voňavé a čerstvé zvýšili tržby

Skupina Kofola už nie sú iba nápoje. Významným pilierom je segment „Voňavé a čerstvé“, teda LEROS, UGO a Premium Rosa. Predovšetkým Freshbary a Salaterie UGO zasiahli covidové obmedzenia a zatvorené nákupné centrá. Napriek tomu sa podarilo ich podnikanie dostať na úrovni EBITDA do čiernych čísel vďaka zoštíhleniu firmy a úspešnému reštartu prevádzok po otvorení trhu v druhej polovici roku. LEROSu zase vyšší dopyt po čajoch a ďalších bylinných produktoch v čase pandémie pomohol celoročne. Celkovo týmto firmám spolu s poľskou značkou sirupov a ovocných štiav Premium Rosa vzrástli medziročne tržby o 6,7 %.

Kľúčový rast v regióne Adriatic

K ďalšiemu medziročnému rastu tržieb Skupiny Kofola prispel predovšetkým rast dopytu v adriatickom regióne. Ten sa prejavil na raste tržieb o 12,6 % a prevádzkového zisku EBITDA o 34,8 %. „Aj v našom regióne došlo pred letom k uvoľneniu pandemických opatrení a zároveň sa do neho začali vracať turisti, ktorí po minuloročnej pauze chceli svoje dovolenky opäť tráviť v turisticky atraktívnych oblastiach Chorvátska a Slovinska. V kombinácii s dobre pripravenými marketingovými a predajnými aktivitami sa to pozitívne prejavilo na raste predajov predovšetkým v Chorvátsku, kde rástli dvojciferným tempom,“ vysvetľuje dôvody rastu Marián Šefčovič, generálny riaditeľ Radenska Adriatic a dodáva: „Posilnil aj export, kde je našou hlavnou značkou Radenska.“

Ďalší posun v oblasti udržateľnosti: ochrana vodných zdrojov a zálohované obaly

Stále väčšiu rolu vo firemnej stratégii majú aktivity posilňujúce udržateľnosť v podnikaní Skupiny. V minulom roku došlo k veľkému posunu predovšetkým v dvoch smeroch. Ochrane pôdy a vodných zdrojov v okolí výrobných závodov a aktivitách smerujúcich k zálohovaným vratným obalom a ich recyklácii.

V blízkosti výrobného závodu Ondrášovky sa podarilo využiť skúsenosti s ochranou vodných zdrojov z Rajeckej Lesnej. „V spolupráci s miestnymi poľnohospodármi a samosprávou sa nám podarilo v okolí Ondrášova a Moravského Berouna certifikovať ďalšie BIO lokality pre zber bylín. Máme tak spoločne so slovenským územím certifikovaných už 224 km2. V areáli závodu sme potom otvorili výkupňu byliniek LEROS. K nej následne pribudla ešte jedna vo Velkých Karloviciach,“ popisuje rozvoj v tejto oblasti Jannis Samaras.

Významný bol aj posun v oblasti zálohovaných vratných obalov, ktoré súvisia s dlhodobým cieľom Kofoly v oblasti udržateľného podnikania. Tým je dosiahnutie cirkularity ako PET fliaš a plechoviek, tak aj sklených fliaš. Použitý obal sa zrecykluje a vznikne z neho nový, alebo sa v prípade skla použije opakovane. „Cirkularita obalov je nielen základným princípom našej stratégie, ale tiež ekologickej stratégie Európskej únie. Minimalizuje dopady výroby na prírodu a šetrí neobnoviteľné a teraz aj nedostatkové zdroje surovín,“ vysvetľuje Jannis Samaras. Na Slovensku už nový systém záloh pre PET fľaše a plechovky začal od januára fungovať. V Česku je Kofola zakladajúcim aktívnymi členom Iniciativy pro zálohování týchto obalov a rovnako ako na Slovensku  spúšťa  predaj nápojov Kofola Original, Vinea biela a Rajec nesýtený vo vratných sklených fliašiach Cirkulka.

Plán pre tento rok počíta s dvojciferným rastom tržieb aj nárastom EBITDA

„V roku 2021 sme počítali s celoročným rastom tržieb vo výške 5 % a ukazovateľom čistého zadlženia vo vzťahu k EBITDA pod 3,5. Sme radi, že sme všetky ciele prekonali. Tržby rástli o 7,5 % a dosiahnutý prevádzkový zisk EBITDA vo výške 1,128 miliardy CZK je nad hornou hranicou posledného odhadu. Ukazovateľ čistého zadlženia sme tiež s rezervou splnili, konečný výsledok je 3,1. Pre rok 2022 plánujeme prevádzkový zisk EBITDA v rozmedzí 1,080 – 1,200 miliardy CZK a dvojciferný rast tržieb,“ dopĺňa Martin Pisklák, finančný riaditeľ skupiny Kofola.