Biznis

Skupine Kofola v druhom štvrťroku výrazne rástli tržby a náklady. Manažment preto spresnil ročný cieľ prevádzkového zisku EBITDA.

01.09. 2022

Pozitívny trend vývoja tržieb Skupiny Kofola z prvého štvrťroku pokračoval aj v druhom štvrťroku. Tržby v tomto období medziročne vzrástli nad očakávania o 23 % a za prvých šesť mesiacov už dosiahli výšku 150,8 mil. EUR**. Je to o 31,0 mil. EUR** viac ako za prvých šesť mesiacov minulého roka a historický rekord. Darilo sa rásť všetkým súčastiam Skupiny: Kofole v Česku a na Slovensku, firmám v segmente Voňavé&Čerstvé aj regiónu Adriatic. Vysoký nárast tržieb bol však sprevádzaný výrazne rastúcimi nákladmi na čele s energiami, materiálovými vstupmi a mzdovými nákladmi. Prevádzkový zisk Skupiny tak v druhom štvrťroku medziročne klesol o 19 %. S ohľadom na tento vývoj manažment Skupiny spresnil odhad ročného cieľa EBITDA na 43,8 – 46,7 mil. EUR**. Valnému zhromaždeniu tiež navrhne mierne zníženie dividendy na 11,30 Kč (0,46 EUR***) na akciu.

Skupine Kofola v druhom štvrťroku výrazne rástli tržby a náklady. Manažment preto spresnil ročný cieľ prevádzkového zisku EBITDA.

„Z pohľadu predajov a tržieb posilnil druhý štvrťrok pozitívny trend zo začiatku roka, kedy sa nám predajne darilo. A to nielen medziročne, ale aj historicky. Júnové československé tržby sú najvyššie v histórii. Rovnako ako tržby celej Skupiny. Veľmi dobrý štvrťrok má za sebou LEROS, UGO a adriatický región. V týchto segmentoch sa nám navyše podarilo výrazne rásť aj v prevádzkovom zisku EBITDA. V Česku a na Slovensku však čelíme extrémnemu rastu nákladov. To sa prejavilo na celkovom výsledku. Aby sme minimalizovali dopad rastu vstupov na ročný finančný cieľ, upravili sme naše plány a aktivity do konca roka,“ komentuje výsledky štvrťroku Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola.

Otvorený trh a aktívni spotrebitelia

Zatiaľ čo v minulom roku bol trh až do mája ovplyvnený pandemickými obmedzeniami, tento rok je situácia úplne iná. „V spoločnosti sa plne prejavila otvorenosť trhu. Od začiatku roka bolo vidieť zvýšenú aktivitu ľudí na všetkých trhoch. Ľudia chcú tráviť čas aktívnym pohybom vonku, cestovaním, chodia na koncerty a iné akcie, užívajú si dovolenku. To všetko sa prejavilo na zvýšenom dopyte vo všetkých segmentoch. Výrazné medziročné nárasty potom zaznamenali predovšetkým segmenty On the go (na cestách) a gastronómie, ktoré sú týmto trendom samozrejme pozitívne ovplyvnené,“ popisuje vývoj na trhu Martin Pisklák, finančný riaditeľ Skupiny Kofola.

Kofola ČeskoSlovensko bola na tento vývoj dobre pripravená. Okrem štandardného portfólia na čele s čapovanou Kofolou vstúpila do hlavnej sezóny s množstvom noviniek uvedených na trh už v prvom štvrťroku. Koncom apríla svoju ponuku rozšírila o kľúčovú inováciu v oblasti udržateľnosti a cirkularity obalov – projekt Cirkulka, ktorý spotrebiteľom ponúka Kofolu, Rajec a Vineu vo vratných sklenených litrových fľašiach. „Z odborných analýz, ktoré sme si nechali spracovať vyplýva, že vratné obaly sú jedným z najlepších riešení vo vzťahu k prírode. Som rád, že ani pandémia, ani zložitá ekonomická situácia nám nezabránili uskutočniť naše sny, a že sme doviedli projekt Cirkulka do úspešného konca, teda vlastne začiatku,“ hovorí Jannis Samaras. S novým dizajnom, ale predovšetkým novo vyladenými receptúrami, potom na trh zamieril cider F.H. Prager. V portfóliu má tri typy alkoholických ciderov a taktiež úplne prvý český cider v nealko verzii, ktorý už zbiera úspechy na medzinárodnej ciderovej scéne.

Zvýšený pohyb a aktivita ľudí, vrátane návštev gastronomických zariadení, sa veľmi pozitívne prejavili aj na raste tržieb spoločností LEROS aj UGO. Obe tak prispeli k viac ako päťdesiatpercentnému medziročnému rastu tržieb segmentu Voňavé&Čerstvé. Jeho EBITDA v druhom štvrťroku potom medziročne vzrástla dokonca o 73 %.

Oživenie v podobe aktívneho životného štýlu ľudí, ale aj zvýšených návštev turistov v novej turistickej sezóne, zaznamenal adriatický región. Ako v Chorvátsku, tak v Slovinsku vzrástli medziročne tržby za druhý štvrťrok o viac ako 25 %. Rástol aj export. EBITDA v regióne vzrástla o 21 %.

Zdraženie, úspory a finančná disciplína

„Od začiatku roka rastú tržby celej Skupiny Kofola nad naše očakávania. Čelíme však enormnému tlaku na nákladovej strane. Na tento trend sme museli reagovať zdražením našich výrobkov ako aj úsporami. Pokračujeme v režime finančnej disciplíny. S našimi bankami sme uzavreli dodatok k úverovej zmluve, ktorým došlo u 60 % našich úverov k zmene meny z českej koruny na EURO, čo by malo viesť k značnej úspore úrokových nákladov. Zároveň došlo k zníženiu pravidelných kvartálnych splátok istiny. Dosiahnutie ročného finančného cieľa vidíme stále optimisticky. Vzhľadom na vývoj situácie sme však náš odhad ročného cieľa EBITDA spresnili na
43,8 – 46,7 mil. EUR**,“ komentuje Martin Pisklák, finančný riaditeľ Skupiny Kofola.

Mierne zníženie dividendy

„Hoci sú naše tržby rekordné, musíme zodpovedne reagovať na vývoj nákladov a očakávané spomalenie trhu. Chceme Skupinu Kofola čo najlepšie pripraviť na nadchádzajúce obdobie. Revidujeme preto naše investičné plány a hľadáme ďalšie možné úspory na zvýšenie našej efektivity. Rozhodli sme sa tiež navrhnúť valnému zhromaždeniu na schválenie mierne nižšiu dividendu ako v predchádzajúcich rokoch - a to 11,30 Kč (0,46 EUR***) na akciu. Verím, že s týmito opatreniami nastávajúce obdobie zvládneme a splníme naše ciele,“ dodáva Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola.

** prepočítané podľa priemerného kurzu 24,649 CZK/EUR (podľa Českej národnej banky)

*** prepočítané podľa kurzu 24,545 CZK/EUR k 31.8.2022 (podľa Českej národnej banky)