Biznis

Nápojárske spoločnosti Kofola a Mattoni 1873 vstúpili do spoločnosti General Plastic kúpou tretinových podielov

17.05. 2023

Ide o ďalšie vykročenie československých výrobcov nealko nápojov smerom k cirkulárnej ekonomike a efektívnemu nakladaniu s obalmi.

Nápojárske spoločnosti Kofola a Mattoni 1873 vstúpili do spoločnosti General Plastic kúpou tretinových podielov

Spoločnosti Mattoni 1873 a. s. a Kofola a. s. včera podpísali dodatok k zmluve so spoločnosťou GP Alliance, s.r.o. o kúpe tretinových akciových podielov v spoločnosti General Plastic, a. s. Tá je slovenským výrobcom horúco-pranej PET vločky a PET preforiem, z ktorých sa vyrábajú PET fľaše. Vďaka tomu získajú nápojári možnosť efektívne zavádzať princípy cirkulárnej ekonomiky do svojho podnikania. Zostávajúca tretina akcií zostáva pôvodnému majiteľovi, teda skupine GP Alliance podnikateľa Jána Sabola.

Daniel Buryš, generálny riaditeľ Kofoly ČeskoSlovensko ku kúpe tretinového podielu uvádza: „Náš majetkový vstup do General Plastic je logickým krokom smerom k naplneniu záväzkov v oblasti využitia recyklátu rPET, a zároveň je súčasťou nášho udržateľného prístupu v oblasti obalov.“

Alessandro Pasquale, výkonný prezident skupiny Mattoni 1873, ho dopĺňa: „V čase oznamovania nášho zámeru vstúpiť do spoločnosti General Plastic, a. s., finišovalo Slovensko prípravy spustenia plošného zálohového systému na nápojové PET fľaše a plechovky. Dnes, v máji 2023, výsledky slovenského zálohovania presahujú očakávania a zároveň české ministerstvo životného prostredia predstavilo prvý návrh zálohového systému pre Česko. To všetko sú skvelé správy pre nápojový priemysel, ktorý začína reálne využívať príležitosť stať sa plne cirkulárnym, k čomu mu pomôžu aj podobné akvizície.“

Transakciu najskôr posudzovali protimonopolné úrady na Slovensku, ale aj v Česku. „Po hĺbkových konzultáciách s príslušnými úradmi sme však dospeli k záveru, že transakcia nepodlieha ich súhlasu. Aktuálne sú splnené podmienky pre vysporiadanie transakcie,” vysvetľuje Robert Spišák z GP Alliance.

Všetky strany sa dohodli, že cenu transakcie nebudú zverejňovať. Deň uzavretia zmluvného dodatku, teda utorok 16. mája 2023, považujú strany za deň zavŕšenia transakcie, ktorá sa tak stala účinnou a bola vysporiadaná. 

Spoločnosť General Plastic je jedným z lídrov v oblasti recyklácie plastov na domácom trhu. Má dve zariadenia na opätovné použitie plastových fliaš. V Kolárove ich čistí a melie na malé vločky. V Senici z granulátu vyrába predlisky na vyfukovanie samotných plastových fliaš podľa individuálnych potrieb jednotlivých nápojárov.

Všetci traja významní výrobcovia nápojov a spolupodielnici spoločnosti sa rozhodli už aj zainvestovať do výroby General Plastic. „Doteraz sme boli schopní plastové fľaše rozomlieť na prvotný recyklačný produkt - vločky. Vďaka novej investícii už dokážeme vyrábať aj finálny recyklovaný granulát, ktorý sa používa na výrobu nových PET fliaš. Investícia za niekoľko miliónov eur teraz čaká na kolaudáciu," vysvetľuje Robert Spišák.

Vďaka spoločnej investícii zvládnu nápojári realizovať celý proces recyklácie PET fliaš – od ich zberu až po výrobu nových recyklovaných fliaš. „A som rád, že General Plastic tak pomôže napĺňať nielen slovenské, ale aj české záväzky v recyklácii plastov, pred ktoré nás stavia nariadenie EÚ,“ uzatvára Daniel Buryš.