Biznis

Kofola vo výročnej správe za minulý rok potvrdila prevádzkový zisk EBITDA presahujúci jednu miliardu českých korún. Skupinová EBITDA by mala miliardu presiahnuť aj tento rok.

14.04. 2021

Skupina Kofola dnes vydala výročnú správu, v ktorej potvrdzuje predbežné výsledky roku 2020 zverejnené začiatkom februára. Tie boli nad očakávania: hodnota ukazovateľa EBITDA za rok 2020 dosiahla 1,03 miliardy CZK (38,96 mil. EUR), pričom celoročné tržby, aj napriek značným obmedzeniam trhu z dôvodu koronavírusu, klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom len o 3,7 %. Na základe doterajšieho vývoja roku 2021 manažment Kofoly potvrdil svoj odhad tohtoročného prevádzkového zisku EBITDA v rozmedzí 1,03 – 1,15 miliardy českých korún.

Kofola vo výročnej správe za minulý rok potvrdila prevádzkový zisk EBITDA presahujúci jednu miliardu českých korún. Skupinová EBITDA by mala miliardu presiahnuť aj tento rok.

„Do roku 2020 sme vstupovali vo veľmi dobrej obchodnej aj finančnej kondícii a so silnými marketingovými plánmi. Tie sa samozrejme s koronavírusovými opatreniami, na čele s dlhodobým zatvorením segmentu gastronómie, zmenili. K dobrým výsledkom nás tak priviedla veľká flexibilita v riadení firmy, prispôsobenie marketingových a obchodných aktivít značiek danej situácii, aj zodpovedajúce nákladové opatrenia. V Česku a na Slovensku nám tiež pomohla úspešná akvizícia minerálnych vôd Ondrášovka a Korunní,“ popisuje vývoj minulého roku Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola.

Akvizícia silnej dvojice značiek minerálnych vôd orientovaných predovšetkým na segment retail mala v minulom roku pri zatvorení gastronomických prevádzok dvojnásobne dôležitý význam. Rovnako ako využitie otvorenia trhu v letnom a predvianočnom období. „Obmedzené cestovanie v období leta bolo pre našu hlavnú značku Kofola výhodné. Sme s ňou silní v Česku aj na Slovensku a väčšia koncentrácia domácich turistov pre nás znamenala zvýšenie spotreby Kofoly aj ďalších lokálnych značiek z nášho portfólia. Celkovo sme tak dosiahli dokonca najlepší výsledok letnej sezóny v histórii firmy,“ dodáva Daniel Buryš, generálny riaditeľ spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko.

Rovnako ako Skupine Kofola vyšli strategické zmeny plánov na československom trhu, podarili sa jej aj kroky v druhom významnom európskom regióne, kde podniká. V regióne Adriatic, ktorý stojí predovšetkým na vlastných značkách minerálnych vôd Radenska zo Slovinska a Studenac v Chorvátsku. „V adriatickom regióne sme tiež museli razantne meniť pôvodné plány a prispôsobiť naše podnikanie novej situácii. Navyše sme úspešne rozšírili naše portfólio o značku Oraketa,“ hovorí Marián Šefčovič, generálny riaditeľ Radenska Adriatic.

Dobré hospodárenie celej Skupiny Kofola v zložitom roku 2020 potvrdzuje veľmi solídna EBITDA marža na úrovni 16,7 %. O výške aj načasovaní vyplatenia dividendy bude rozhodnuté po ukončení obmedzení v segmentu HoReCa.

Pokračovanie projektov v oblasti udržateľnosti

Aj v roku výrazne ovplyvnenom pandémiou koronavírusu pokračovala Kofola vo svojich projektoch v oblasti udržateľnosti. „Aj keď bolo nutné niektoré projekty pozastaviť alebo odložiť, v tých, ktoré súvisia s našimi dlhodobými udržateľnými cieľmi, sme sa rozhodli pokračovať. Mám radosť, že sa nám darí dostávať udržateľné uvažovanie do každodenného chodu firmy,“ popísal stratégiu v tejto oblasti Jannis Samaras. 

Kofole sa vlani podarilo získať certifikáciu Rajeckej doliny, odkiaľ pochádza jej pramenitá voda Rajec, ako BIO lokality pre voľný zber bylín. „Cieľom projektu bolo zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody. Nadviazali sme spoluprácu so starostami, poľnohospodármi, lesníkmi aj drobnými pestovateľmi, s ktorými sme sa spoločne zaviazali k šetrnému poľnohospodárstvu a ohľaduplnému prístupu ku krajine. Spolu s odborníkmi z našej dcérskej spoločnosti LEROS sme sa tu pustili tiež do výkupu, pestovania a ručného zberu bylín, ktoré potom používame pri výrobe našich nápojov,“ hovorí k pilotnému projektu, ktorý chce Kofola rozvinúť aj v ďalších lokalitách, Jannis Samaras.

Udržateľné iniciatívy Skupiny Kofola sa ale dotýkajú celého životného cyklu výrobkov. Teda nielen surovín, technológie výroby, či spôsobu dopravy. Špeciálny dôraz je kladený na obaly. Cieľom je používať čo najmenej obalového materiálu a mať všetky jednorazové obaly plne recyklovateľné. Kláštornú Kalcia, ktorá bola ako prvá československá voda balená do 100 % rPETu (recyklovaného plastu), nasledovala v roku 2020 pollitrová prírodná minerálna voda Radenska Naturelle.

„Do roku 2030 je naším cieľom byť zero waste a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Časť uhlíkovej stopy, ktorá sa nedá priamo zredukovať, by sme chceli offsetovať výsadbou stromov a ďalšími zelenými opatreniami,“ dopĺňa Jannis Samaras. Starostlivosti o krajinu sa Kofola venuje už teraz. Pod hlavičkou Radenskej vlani zasadila v slovinskej Pomurnje a v chorvátskej Dalmácii približne 20.000 stromov. V Rajeckej Lesnej podporila výsadbu medonosných stromov a prispela aj k revitalizácii lesov v Moravskosliezskom kraji.

Tohtoročná odhadovaná EBITDA má opäť prekročiť jednu miliardu českých korún

Pre rok 2021 Skupina Kofola avizovala cieľ dosiahnuť ukazovateľ EBITDA v intervale 1,03 – 1,15 miliardy CZK. “Predpokladali sme, že rok 2021 bude rovnako ako rok 2020 plný obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Sme preto opäť flexibilní v riadení aktivít aj nákladov. Tento rok však môžeme využívať skúsenosti s minuloročným lockdownami. Upravili sme štruktúru nákladov a očakávame nové synergie z integrácie Ondrášovky a Korunní. Znížili sme aj zadlženosť tým, že sme skromnejší v investíciách," popisuje tohtoročnú stratégiu Martin Pisklák, finančný riaditeľ Skupiny Kofola.

Predaje v prvých troch mesiacoch tohto roku boli podľa očakávaní výrazne poznamenané pandemickými obmedzeniami. V nich okrem pokračujúceho zatvorenia dôležitého segmentu gastronómie pribudlo tiež obmedzenie pohybu obyvateľov, čo má navyše dopad na segment impulzívnych nákupov na čerpacích staniciach, ale aj v turistických centrách. Tržby v prvom kvartáli klesli v porovnaní s minulým rokom približne o 20 %.

„Vzhľadom k tomu, že prvé tri mesiace minulého roku bol takmer celý trh otvorený a teraz je v tomto čase významná časť gastronómie zatvorená, je medziročné porovnanie ovplyvnené takmer výhradne týmto faktorom. Prvý kvartál je ale z pohľadu objemov predaja pre nás vždy objemovo najmenší. Očakávame, že v priebehu aj na konci roku naopak získame výhodu na otvorenom trhu. Celoročne tiež budeme hospodáriť v režime prísnej nákladovej disciplíny. To všetko nás vedie k presvedčeniu, že finančný cieľ v dosiahnutí prevádzkového zisku EBITDA v stanovenom intervale 1,03 – 1,15 miliardy korún dosiahneme,“ dodáva Martin Pisklák.