Biznis

Kofola splnila vytýčené ročné ciele. K úspechu v ekonomicky zložitom roku prispeli aj čerstvé a voňavé nápoje

15.02. 2023

Aj napriek zvýšeným nákladom na energie a suroviny dosiahla Skupina Kofola prevádzkový zisk EBITDA prevyšujúci 45,2 mil. EUR. K tomu prispeli rastúce predaje v kľúčových predajných kanáloch, rekordná letná sezóna, medziročný rast kategórie nápojov na cesty, ale aj silnejúca obľuba čerstvých štiav a bylinných čajov. Kofola tak potvrdila svoju rolu významného domáceho výrobcu, ktorý je schopný vďaka efektívnemu riadeniu dosahovať stabilné výsledky.

Kofola splnila vytýčené ročné ciele. K úspechu v ekonomicky zložitom roku prispeli aj čerstvé a voňavé nápoje

Rok 2022 bol v znamení energetickej krízy. Rast cien energií, ale aj PET materiálu a sladidiel znamenal pre Skupinu Kofola dodatočné náklady vo výške približne 20 mil. EUR oproti predchádzajúcemu roku.

„Inflácia a rast nákladov všetkých našich hlavných nákladových kategórií – od materiálov, energií, cez dopravu, nákladov na prácu, až po cenu služieb – spôsobili vysoké cenové tlaky, ktoré sme museli kompenzovať hľadaním ďalších úspor a postupným zvyšovaním našich predajných cien,“ komentuje Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola. „Som rád, že vďaka pružnosti nášho rozhodovania, efektívnemu riadeniu a skvelým výsledkom predaja sa nám podarilo prekročiť posledný avizovaný odhad ročného cieľa EBITDA. Aj keď sa ale výsledok javí ako veľmi silný, je nutné povedať, že pred tromi rokmi sme si mysleli, že dnes budeme oveľa ďalej. Realita posledných rokov pribrzdila naše strategické plány,“ dopĺňa Samaras.  

V kľúčovom československom regióne rástli tržby vo všetkých predajných formátoch. Nápoje určené na spotrebu doma vzrástli o 9 %. V gastre, kde Kofola obsluhuje viac ako 17-tisíc zákazníkov, sa zvýšili tržby oproti minulému roku o 51 %. „Čapovaná Kofola ovládla letnú sezónu. Darilo sa ale aj baleným nápojom, hlavne tým určeným na cesty, za ktoré tržby medziročne narástli o 25 %. Napriek prekvapivo priaznivému vývoju tržieb, EBITDA nápojovej časti v ČeskoSlovensku poklesla v dôsledku zvýšených vstupov,“ uvádza Daniel Buryš, generálny riaditeľ Kofoly v ČeskoSlovensku.

Úspechy si pripísali aj ďalšie segmenty Skupiny. Aj napriek výzvam spojeným s infláciou a rastúcimi nákladmi, adriatický segment rástol ako v Slovinsku, tak aj v Chorvátsku. Tržby v oboch krajinách prekonali posledný predpandemický rok 2019. Pri porovnaní s predchádzajúcim rokom narástol objem predajov v litroch o 8 %, export zaznamenal dvojciferný rast.

Na výbornej trajektórii sa po minulom roku ocitol aj voňavý pilier Kofoly, spoločnosť LEROS, ktorá vyrába a distribuuje čaje a kávu. „V medziročnom porovnaní rastieme vo všetkých významných kanáloch – od farmácie, cez gastro, až po retail. Veľkú radosť nám robí e-shop, ktorý je už dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania a vďaka ktorému sa nám darí rozvíjať napríklad aj bylinnú kozmetiku,“ popisuje Martin Mateáš, generálny riaditeľ LEROSu.

Výrazné zlepšenie, a to aj v hodnote EBITDA, vykázalo vlani aj UGO, ktoré oslovuje spotrebiteľov svojou ponukou zdravého stravovania, a potvrdilo tak potenciál rastu tohoto segmentu. Optimalizovali procesy a zaviedli rad úsporných opatrení v prevádzkach (od využitia úsporných žiaroviek, inteligentných senzorov a snímačov, až po inštaláciu perlátorov vody). K tržbám vyšším o 58 % v medziročnom porovnaní prispeli aj atraktívne novinky v ponuke Salaterií a balený sortiment UGO, ktorý je na rastovej vlne.

Ďalším pozitívnym faktom na celkovom hospodárení Kofoly je aj to, že kombináciou dobrých výsledkov a úsporných opatrení sa Skupine podarilo znížiť pomer čistého dlhu k EBITDA pod hodnotu 3.

Aj vďaka úspešnému zakončeniu zložitého roku mohla Kofola podporiť ďalší lokálny udržateľný projekt. V rámci inkubátora, v ktorom rozvíja inovatívne startupy, poskytla úver na rozvoj krnovskej spoločnosti Zahradní OLLA. Tá vyrába rovnomenné hlinené nádoby určené na šetrné zavlažovanie rastlín. V oblasti starostlivosti o vodné zdroje a zdravie krajiny spravila Kofola ďalší dôležitý krok – rozbehla činnosť neziskovej organizácie Kvapka Rajeckej doliny, ktorej hlavnou náplňou je realizácia vodozádržných opatrení.

Do roku 2023 vstupuje Skupina s prísľubom dosiahnutia celkového cieľa EBITDA vo výške
44,8 – 50,9 mil. EUR. K tomu by mohli prispieť aj výrazné produktové inovácie na československom trhu, akými sú Rajec Čaj Ľadová bylinka, SEMTEX Extrem, energetický nápoj bez taurínu, s prímesou guarany a matcha, Targa Florio Tonik, alebo Prager's KOMBUCHA, teda fermentovaný čajový nápoj s probiotickými kultúrami, od F.H. Prager.