EKOfola

Fľaše z recyklovaného PETu patria k tým najekologickejším

22.07. 2021

Znovuvyužitím PET materiálu sa z odpadu stáva cenný zdroj. O 60 % vyššia cena fľaše Kláštornej Kalcia zo 100 % rPETu stojí za úsporu 90 % CO2 pri jej výrobe oproti PET obalom z primárnej suroviny.

Fľaše z recyklovaného PETu patria k tým najekologickejším

Skupina Kofola pokračuje v napĺňaní záväzku dosiahnuť v roku 2030 uhlíkovú neutralitu. Keďže z uhlíkovej stopy Skupiny tvorí iba zhruba 14 % vlastná činnosť firmy a 86 % emisií  tvoria dodávatelia pri produkcii surovín či obalov, intenzívne sa zameriava na hľadanie najčistejších riešení nielen u seba, ale tiež u svojich partnerov. Aj keď Skupina Kofola verí, že najlepší obal je žiadny obal a ponúka čoraz viac nápojov v čapovanej forme, vrátane pramenitej vody Rajec, úpravou aktuálnych obalov sa jej darí znižovať emisie vyprodukované tretími stranami a z odpadu vytvárať zdroj.

V roku 2019 Kofola znovu uviedla na trh Kláštornú Kalcia vo fľašiach vyrobených z recyklovaného PET materiálu a vďaka tomu, že dnes už sa celé portfólio minerálnej vody plní iba do fliaš  zo 100 % rPET, len za minulý rok Kláštorná Kalcia ušetrila viac ako 420 ton panenského plastu, ktorý vôbec nemusí vzniknúť. A už tento rok  bude toto číslo ešte vyššie, pretože dopyt po tejto minerálnej vode v ekologickom balení stále rastie.

„Otázka, na ktorú celý nápojový priemysel hľadá odpoveď je, ako nájsť rovnováhu medzi udržateľnosťou podnikania a jeho dopadom na životné prostredie. To znamená, ako vyrábať výrobky obľúbené medzi spotrebiteľmi v obaloch čo najšetrnejších k životnému prostrediu, pri zachovaní kvality výrobkov a pohodlia spotrebiteľov. rPET je pre nás krásnym príkladom, ako sa dá odpad pretvoriť na cenný materiál a uzatvoriť cirkulárny okruh pri výrobe obalu. rPET-om nielenže šetríme primárnu surovinu, ale navyše vďaka nemu máme 90 % úsporu CO2 a vdychujeme život každej novej fľaši s nižším dopadom na životné prostredie,“ hovorí Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola. Kláštorná Kalcia bola s použitím rPET materiálu pionierom nielen v celej Skupine Kofola, ale aj na trhu s mainstreamovými balenými vodami v ČeskoSlovensku vôbec. V  roku 2020 ju nasledovala slovinská minerálna voda Radenska Naturelle v pollitrovom formáte a tento rok aj tradičná chorvátska minerálka Studenac, ktoré tiež patria do Skupiny Kofola. 

Nie je obal ako obal

„Aj keď je PET materiál často vnímaný negatívne, patrí k jednému z najlepšie spracovateľných obalových materiálov. Ak totiž zoberieme do úvahy nielen to, či sa obal znovu môže naplniť, ale aj to, aké znečistenie či spotrebu vody sprevádza jeho výroba, doprava, naplnenie, prípadne znovu využitie obalu, tak fľaše vyrobené z recyklovaného PET materiálu patria k tým najohľaduplnejším. Tvoria menej emisií a pri ich výrobe sa spotrebuje 3-krát menej vody ako napríklad pri výrobe skla,“ hovorí Jan Daňsa, country manager spoločnosti ALPLA, dodávateľa obalových materiálov. Samozrejme, že rovnako ako pri ostatných typoch obalov je potrebné aj tu zabezpečiť dôsledný zber, aby sa fľaše nestali súčasťou zmesového odpadu alebo neboli pohodené v prírode.

„Sme radi, že na Slovensku bude od roku 2022 zavedený zálohový systém, ktorý môže prispieť k zvýšeniu zberu a následnej recyklácii materiálu. S cieľom podporiť intenzifikáciu zberu, produkciu rPET a teda cirkulárnu ekonomiku v obalovom priemysle budeme podporovať tieto snahy aj v Česku,“ dopĺňa Jannis Samaras.  

CO2 na liter nápoja

  • fľaša zo 100 % rPET 118 g
  • vratná sklená fľaša 121 g
  • fľaša z panenského PET 125 g
  • jednorazová sklená fľaša 500 g

Ako vzniká rPET vhodný aj pre obaly potravín

Materiál rPET sa vyrába z PET fliaš vytriedených v žltých kontajneroch. Prázdne PET fľaše sa umyjú, odstránia sa z nich iné typy plastu použité na uzávery, etikety, narežú sa na malé vločky, opäť prejdú niekoľkonásobným praním, umývaním, roztavia sa a vytvorí sa z nich granulát na výrobu nových produktov. Ak sa materiál plánuje použiť na balenie potravín, musí spĺňať EFSA (European Food Safety Authority) certifikáciu, pri ktorej najmenej 95 % PET materiálu na vstupe musí pochádzať z potravinárskych produktov. „Naša firma sa zameriava iba na rPET pre priamy styk s potravinami. PET materiál vhodný na recykláciu pre potravinársky priemysel nakupujeme po celej Európe, vrátane Slovenska, spracovávame ho v závodoch v Rakúsku a Poľsku, ktoré sú uhlíkovo neutrálne, a samotné preformy, z ktorých sa už vyfukujú fľaše, vyrábame v Česku. Takže celý proces je lokálny, čo ešte viac znižuje uhlíkovú stopu fliaš používaných pre Kláštornú Kalcia,“ dodáva Jan Daňsa.

Udržateľnosť ako komplexný prístup

Skupina Kofola postupne implementuje udržateľnú stratégiu do každého svojho rozhodovania. Okrem toho, že pokračuje v znižovaní uhlíkovej stopy zameraním sa na obaly z recyklovaného materiálu na vratné balenia, v ktorých dnes predáva 16 % nápojov, rozširuje aj ponuku čapovaných nápojov, ktoré sa dajú považovať za takmer bezobalové riešenie. V portfóliu má ale aj sirupy, z ktorých sa na jednu fľašu vytvorí sedemnásobné množstvo nápoja alebo čajové zmesi. V rámci komplexnej udržateľnej stratégie sa venuje kvalite surovín aj ochrane vodných zdrojov.

„Je pre nás veľmi dôležité prostredie, v ktorom žijeme. Dlhodobo sa zaujímame o ochranu vodných zdrojov. Aj preto sme pred rokmi nadviazali spoluprácu s poľnohospodármi, lesníkmi a starostami obcí v Rajeckej doline, aby sme ochránili vodu a mali pod kontrolou kvalitu surovín pre výrobu nápojov. Vlani sme vďaka spolupráci s miestnymi získali certifikáciu územia ako BIO lokality pre voľný zber bylín a začali sme v tejto oblasti šetrne pestovať byliny.  V týchto snahách vidíme zmysel a pokračujeme v nich rovnakým spôsobom aj na ďalších miestach v Česku,“ uzatvára Jannis Samaras.