Biznis

Kofola potvrdila veľmi dobrý výsledok za rok 2023 s prevádzkovým ziskom EBITDA vo výške 1,25 miliardy CZK, teda 52,2 mil. €

11.04. 2024

Skupina Kofola vo svojej výročnej správe potvrdila predbežné výsledky zverejnené vo februári. Plánovaný interval EBITDA na rok 2024 zostáva v rozmedzí 1,55 – 1,80 miliardy CZK, rast tržieb odhaduje vedenie firmy o 25 %.

Kofola potvrdila veľmi dobrý výsledok za rok 2023 s prevádzkovým ziskom EBITDA vo výške 1,25 miliardy CZK, teda 52,2 mil. €

Rok 2023 môže československá nápojárska spoločnosť považovať za úspešný, a to aj napriek poklesu predajov a rastúcim nákladom na suroviny. Aj keď v predaných litroch nápojov na kľúčovom ČeskoSlovenskom trhu skupina zaznamenala pokles o 8,7 %, tržby medziročne vzrástli o 10,1 %. 

„V Adriatickom regiónu sme boli tiež úspešní, tržby narástli o 7,3 % (pri poklese predaných litrov o 4,5 %). Navyše sme dosiahli zlepšenie na úrovni EBITDA, a to o takmer 13 %,“ hovorí finančný riaditeľ skupiny Kofola Martin Pisklák a dodáva: „Ešte väčšiu radosť nám robia výsledky nášho voňavého piliera (Fresh & Herbs), kde Kofola rozvíja značky UGO a LEROS a kde tržby vrástli o necelých 18 % a EBITDA na dvojnásobok.“

Ukazovateľ EBITDA za celú skupinu sa zvýšil o 13 %, celkový výsledok nápojárskej firmy je tak viac ako dobrý. „Dosiahli sme ho vďaka obrovskému nasadeniu našich zamestnancov a lojalite našich zákazníkov. Veľmi si túto podporu vážime a musíme za ňu opäť poďakovať,“ potvrdzuje Jannis Samaras, generálny riaditeľ skupiny Kofola. 

V prvom štvrťroku 2024 dokončila skupina dve významné akvizície – kúpu spoločnosti MIXA Vending, ktorá podniká v oblasti nápojových a potravinových automatov, a väčšinového podielu v spoločnosti Pivovary CZ Group, ktorá združuje významné moravské pivovary Zubr, Holba a Litovel.

„Doterajší vývoj v prvých troch mesiacoch 2024, ktoré však majú na ročný ukazovateľ EBITDA vždy najmenší vplyv, je veľmi pozitívny. Tržby medziročne narástli o 14 %, predané litre rástli o 7 %. Ceny energií v súčasnosti klesajú, rovnako aj cena cukru, resp. sladidiel,“ komentuje výhľad Martin Pisklák. 

Vo februári zverejnené ciele na rok 2024, zohľadňujúce novo zaradené spoločnosti v skupine (hlavne Pivovary CZ Group), s EBITDA medzi 1,55 – 1,80 miliardou CZK a rastom tržieb o 25 %, ponecháva Kofola bez úpravy. K zúženiu intervalu cieľa EBITDA pravdepodobne pristúpi pri zverejnení výsledkov za prvý štvrťrok 2024, teda 3. júna.

V júni bude tiež valné zhromaždenie, ktoré bude schvaľovať účtovnú závierku za rok 2023. Presný termín bude zo strany Kofoly ešte upresnený.